Dilekçe Nasıl Yazılır? Dilekçe Örnekleri

Dilekçe Nasıl Yazılır

Dilekçe kişilerle kurum ve kuruluşlar arasındaki diyaloğu sağlamak için kullanılan bir türdür. Dilekçe nasıl yazılır sorusunun cevabını aşağıda verdik. Kişi bir talebini, şikayetini bildirmek veya herhangi bir konuda bilgi vermek ya da almak için bir kurum ya da kuruluşa dilekçe ile başvurur.

Şikayet söz konusu olduğunda sorun mutlaka belgelere ve tanıklara dayandırılarak açıklanmalıdır. Dilekçeye konunun iletileceği kuruluşa hitap edilerek başlanmalıdır. Konu, kesin, kısa açık ve anlaşılır bir ifadeyle yazılmalıdır. Gereksiz ayrıntılara, kişiselliği ve nesnelliğe yer verilmemelidir. Yanlış anlamaya yol açacak ifadelerden kaçınılmalıdır. Doğru, düzgün, özenli, temiz, ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalı, konunun arzı ile son bulmalıdır. Yalvarmacılığa asla yer verilmemelidir. Çizgisiz beyaz kağıt kullanılmalıdır. Kağıdın arka yüzüne geçilmemelidir. Çok gerekliyse ikinci kağıt kullanılmalıdır.

Dilekçe Nasıl Yazılır

Bilgisayarla ya da el yazısı ile yazılmalıdır. El yazısı kullanılması halinde yazının kitap harfleriyle yazılmasına özen gösterilmelidir. Üst makama bilgi sunuluyorsa durumu bilgilerinize arz ederim yazılır. Üst makamdan istekte bulunulacaksa gereğini saygılarımla arz ederim yazılır. Bir işlem için izin isteniyorsa izninizi saygılarımla arz ederim gibi saygı ifadeleri ile son bulmalıdır. Dilekçe metninin birkaç satır altında sağda ad ve soy ad yazılıp imzalanmalıdır. İmzanın biraz alt hizasında sol köşede dilekçe sahibinin açık adresi yazılmalıdır. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda ekler başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır. Dilekçede genel olarak 6 temel öge vardır. Bunlar; tarih, makam adı, konu metni, imza, dilekçeyi yazan kişinin adı ve adresidir.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe Yazımı’nda Nelere Dikkat Etmeliyiz?

– Dilekçe çizgisiz beyaz a4 kağıdına yazılmalıdır. Çizgili kağıt veya yarım kağıt kullanılmaz.

– Metin genelde kısa olur.

– Bilgisayar, daktilo veya dolma kalem ile yazılabilir. Elle yazılacaksa mavi veya siyah mürekkep dışında renk kullanılmaz.

– Dilekçe metni fazla uzun olmayacağı için yazı, sayfa bakım kuralı dikkate alınarak güzel bir kompozisyonla yerleştirilmelidir. Yukarıda kağıdın dörtte biri kadar, sol tarafta en az 3 cm ve sağ tarafta 1 cm boşluk bırakılmalıdır.

– Dilekçeye  sorunla ilgilenecek kuruma hitapla başlanır.

– Hitaptan sonra paragraftan itibaren dilekçenin metnine geçilir.

Dilekçe Örneği

Belirlenen niteliklere uyulmayan dilekçelerin işleme koyulmayacağını unutmayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir